Donkere Tijden, Lichte Verhalen: (on)macht 17-02-2022

donderdag 17 februari 2022

Locatie de bblthk
Categorie Activiteiten
Tags Gratis MeeMaakPodium Online
Prijzen
  • Aanmelden gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Donkere Tijden, Lichte Verhalen: (on)macht

Gender

Verzorgd door het MeeMaakPodium van de bblthk

Jong of oud, licht of donker, kom luisteren en praat met een groep inspirerende mensen die vertellen over hoe Gender hen tot beweging heeft gebracht. Donderdag 17 februari, 19.00 uur, online via Zoom. Toegang is gratis, maar wel graag reserveren voor deze bijeenkomst.

In Donkere Tijden, Lichte Verhalen gaan we samen op zoek naar verbinding in een tijd van vervreemding. Juist in de donkere maanden gaan we samen de lichte verhalen opzoeken. I.v.m. de coronamaatregelen is dit evenement online via Zoom. Om echtheid en intimiteit te waarborgen binnen de sessie hanteren we een maximum aan deelnemers.

Deze editie is in het Engels. Geef bij je aanmelding aan of je liever Nederlands hebt, dan kunnen we eventueel een Nederlanse sessie organiseren.

Wil je zelf ook een spreker zijn? Neem contact op en Maak Mee. Via activiteiten@bblthk.nl

Gender

Gender is voor sommigen een feit en voor anderen een hersenspinsel. Ongeacht je positie is Gender een onderwerp waar je niet omheen wil of kan. Verhalen beleven staat centraal in elke beweging tot verandering! Jong of oud, licht of donker, kom luisteren en praat met een groep inspirerende mensen die vertellen over hoe Gender hen tot beweging heeft gebracht.

Bij de DTLV duiken we diep in de mensheid en onze gedeelde ervaringen. We vragen vier mensen uit verschillende gaten en hoeken van onze samenleving en nodigen hen uit om hun verhaal en ervaring te delen. Kom en Maak Mee; Luister, Spreek en Deel je eigen vragen, onzekerheden, successen en verhalen.

Op de avond word je in groepen verdeeld en ga je samen “langs” elk van de vier vertellers in hun eigen breakout-rooms. Na afloop komen we weer bij elkaar en kunnen we ervaringen delen. Laten we samen de Donkere Tijden overbruggen met participatie en dialoog. Na afloop is er ruimte om na te bespreken! En wie weet, Misschien ben je zelf de volgende spreker!

Over de DTLV bij de bblthk in Wageningen

De bblthk organiseert elke maand een (online) meet up om de wereld van politiek, economie, maatschappij en wetenschap te bespreken. Deze Meet Ups zijn gekoppeld aan onze MeeMaak Podium, waarin (nieuwe) ideeën en trends een kans krijgen binnen onze mooie bibliotheek. Kom, Maak Mee en geef je ideeën een podium!

*Wil je zelf ook een spreker zijn? Neem contact op en Maak Mee; activiteiten@bblthk.nl


Dark Times, Light Stories

Young or old, light or dark, come and listen and talk to a group of inspiring people who talk about how Gender has stirred them. Thursday 17 February, 19.00, online via Zoom. Admission is free, but do rsvp is required for this gathering.

In the series Dark Times, Light Stories (DTLS) we search for connection in a time of darkness and alienation. Especially in these dark months we seek the light stories together. Due to the corona measures, this event is online via Zoom. To guarantee authenticity and intimacy within the session, we uphold a maximum number of participants.

This edition is English spoken. Do you prefer Dutch? Let us know when you sign up. If there's enough interest whe might organise a Dutch session as well.

Would you like to be a speaker? Do contact and together we can Make it happen.Via activiteiten@bblthk.nl

Gender

Gender is a topic for some and a fantasy for others. Regardless of your position, Gender is a subject that you should not and cannot ignore in this day and age. Living and experiencing stories is central to any movement for change! Young or old, light or dark, come and listen and talk to a group of inspiring people who talk about how Gender has stirred them.

During the DTLS series we dive deep into our humanity and our shared experiences. We ask four people from different layers and corners of our society and invite them to share their story and experiences. Come and Join; Listen, Speak and Share your own questions, insecurities, successes and stories. Together we can make light in the dark.

During the event you will be divided into groups and together you will "visit" each of the four speakers in their own breakout rooms. Afterwards we get together for a plenary session, we can share experiences and there is room to safely discuss. Let's bridge the Dark Times together with participation and dialogue. And who knows, maybe you'll be the next speaker yourself!

About the DTLV / DTLS at the bblthk in Wageningen

The bblthk organizes an (online) meet up every month to discuss the world of politics, economics, society and science. These Meet Ups are linked to our MeeMaak Podium, in which (new) ideas and trends are given a chance within our beautiful and public library. MeeMaak means to experience together and MaakMee means to build together.

Come, MeeMaak & Make Mee and give your ideas a stage, your stage, our stage!

Would you like to be a speaker? Do contact activiteiten@bblthk.nl and together we can Make it happen.

Jong of oud, licht of donker, kom luisteren en praat met een groep inspirerende mensen die vertellen over hoe bepaalde thema's hen tot beweging hebben gebracht.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op donderdag 17 februari 2022