Zijn naam is Bach

donderdag 1 december 2022
20:00 - 22:00

Locatie de bblthk
Categorie Activiteiten
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Zijn naam is Bach

Verzorgd door Volksuniversiteit Wageningen en de bblthk

Zoveel we weten over Bach’s werken, zo bitter weinig is bekend over zijn leven. Hoe was hij privé, met zijn kinderen, met vrienden, hoe waren zijn dagelijkse gewoonten, om maar een paar dingen te noemen. Deze Fileco (FilmLezingConcert) is een aangename kennismaking met Bach’s leven in Leipzig, samengevat in 7 korte documentaires, afgewisseld met verdieping in zijn werk en zijn techniek. Het publiek wordt daarbij op humoristische en aktieve wijze betrokken. Musici, en zelfs een koor schetsen een zo levendig mogelijk beeld van de grootste componist aller tijden: zijn naam is Bach.

In de eerste Fileco gaat het om het wezen van polyfonie en homofonie, technieken die Bach tot in de finesses beheerste. Koraal, fuga en recitatief zijn 2 vormen waarin Bach tot aan de grenzen van zijn kunnen ging. Een selectie van het Wageningse Toonkunstkoor zal aanwezig zijn om dit zo praktisch mogelijk te illustreren met koren uit het Weihnachts Oratorium. In 2 documentaires volgen wij Bach, zwervend door Duitsland, zich vestigend in Leipzig en zwoegende in zijn weektaak, cantates en kerkdiensten. De documentaires bevatten onbekende speelfilm fragmenten.

In de tweede Fileco wordt dieper ingegaan op de fuga, maar ook op de basso continuo. Het publiek zal op vermakelijke wijze betrokken worden bij de daadwerkelijke uitvoering van die kunstvormen. Inzicht in de voor Bach zo typerende harmonie en de wereldlijke muziek uit de Leipziger tijd komen aan de orde. Gespeeld zal worden het dubbelconcert voor hobo, viool en orkest Met Chris Oortwijn op viool en Marleen Henkens op hobo. Films over Bach’s karakter en zijn repetitie techniek complementeren het geheel.

In de derde Fileco wordt, aan de hand van voorbeelden uit het Weihnachts Oratorium ingegaan op de bij Bach belangrijke affectenleer en het verschijnsel ‘parodie’. Tenslotte aandacht voor de historische ontmoeting van Bach met Frederic de Grote in Potsdam op 7 mei 1747, de verschillende manieren waarop filmregisseurs daarmee omgaan en de rol daarin van een van Bach’s grootste meesterwerken, Das Musikalisches Opfer. In de bruisende en verrassende finale is de hoofdrol voor de bij deze presentatie aanwezige fluitiste Marja Regelink.

Aanmelden

Aanmelden gaat via de Volksuniversiteit. Het is ook mogelijk om per Fileco in te schijven. De kosten bedragen dan € 20 per avond. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u inschrijven via cursuscode 304 (1e avond), 305 (2e avond) of 306 (3e avond).

Impressie

Om vast een impressie te krijgen van de cursus kunt u deze korte trailer bekijken:

Over Cees Mobach

Cees Mobach begon zijn loopbaan als pianist en als schoolmusicus. Zijn solistendiploma behaalde hij in 1972 bij Herman Uhlhorn in Utrecht. Tot 2008 werkte hij onafgebroken als muziekdocent bij het Wagenings Lyceum, later Pantarijn. De koor- en orkestcultuur die daar ontstond verwierf landelijke bekendheid, niet in de laatste plaats door de originele ontwikkeling van allerlei vormen van muziektheater en de speciale manier van arrangeren. Film speelde daarbij steeds meer een rol en dat is ook de discipline waarin Mobach op dit moment vooral werkzaam is. Cees Mobach was meer dan 30 jaar dirigent van het WSKOV en leidde 14 jaar Het Wagenings Symfonie Orkest en Het Andere Koor waarmee groot symfonisch repertoire werd gespeeld.