Binnenveld, burgers en slootwater
donderdag 8 december 2022 20:00 - 21:30
Locatie de bblthk
Categorie Activiteiten
Prijzen
  • Aanmelden gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Binnenveld, burgers en slootwater

Hoe gaat het met de waterkwaliteit in het Binnenveld? Dat is de vraag waar een groep van 25 actieve omwonenden zich aan hebben gewijd door hier afgelopen zomer metingen aan te doen. Dat is uitgevoerd in het kader van het landelijke project Vang de Watermonsters.

Op 8 december gaan we de resultaten delen en bespreken. Hoe staat het met de kwaliteit van sloten en beken in het Binnenveld? Dat doen we met vertegenwoordigers van NIOO, die de metingen hebben begeleid. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe is aanwezig om een toelichting te geven op de Kaderrichtlijn Water en om de resultaten in dit kader te plaatsen. En we buigen ons over de vraag: is verbetering van de waterkwaliteit nodig en hoe gaan we dat bereiken?

Dit initiatief met citizen science komt voort uit een samenwerking het Stadslab Wageningen en Mooi Binnenveld. Het Stadslab streeft er naar dat veel meer burgers gebruik maken van alle beschikbare data in ons land. Mooi Binnenveld is erg benieuwd naar de kwaliteit van het milieu in het Binnenveld. Daarom zal er op deze avond ook een presentatie zijn over de vraag welke invloed de voortdurende stikstofdepositie heeft op het nieuwe natuurgebied Binnenveldse Hooilanden.

Dus, wilt u meer weten over het milieu van het Binnenveld: kom op 8 december naar de bblthk in Wageningen, aanvang 20.00 uur. De deur gaat open om 19.45 uur.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op donderdag 8 december 2022 om 21:30