Expositie en Artist in Residence: Verhalenverteller Idger & Storyteller Ziep
vrijdag 15 maart 2024 - zaterdag 20 april
Locatie de bblthk
Categorie Exposities
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Expositie en Artist in Residence: Verhalenverteller Idger & Storyteller Ziep

Idger

Ik ben Idger en een echte verhalenverteller. Ik hou er van om verhalen te vertellen die inspireren en kietelen. Ook speel ik met vormen, even lekker niet nadenken en gewoon flowen. Met mijn verhalen en mijn kunst, kom ik weer in contact met mezelf en mijn gevoelens. En wie weet misschien dat ik, via mijn verhalen en mijn kunst, jou inspireer in het vertellen van jouw verhaal. Wil je mij inhuren als publiek spreker en verhalenverteller: Idgerstoryteller.com En voor meer kunst en merch: Storytellerziep.com

Expositie
Mijn kunst is intuïtief. Lekker spelen met vormen en de inkt laten vloeien. Ik begin ergens, en heb geen idee wat er gaat gebeuren. Zo maak ik kleine wereldjes waarin je kunt dwalen. Wonderlijke werelden waar je van alles in kan zien. Van alles bij kan voelen. Ja, alles mag. Kijk maar, ervaar maar. Alles mag

Workshop
Zaterdag 23 maart geeft Idger een tekenworkshop in de bblthk. Klik hier voor meer informatie.

AiR / Artist in Residence
Tijdens mijn Artist in Residence ga ik verder spelen met de workshop-tekening. En daarnaast mezelf uitvogelen van mezelf in verhalen en vormen. Tijdens mijn artist in residence geef ik je een klein kijkje in de keuken. Hoe fijn/moeilijk/interessant/uitdagend de puzzels zijn die voor mij liggen. En tegelijkertijd hoe de werken als vanzelf ontstaan. In een proces van even mijn hersenen uit en mogen zijn.

Idger

I am Idger and I am a real storyteller. I like to tell stories that inspire and tickle. I also play with shapes, just not thinking for a moment and just flow. With my stories and my art, I become more myself and in touch with my feelings. And who knows, maybe, via my art and stories,

I inspire you in telling your own story. Want to hire me as a public speaker and storyteller: Idgerstoryteller.com For more art and merch: Storytellerziep.com

Exposition
My art is intuitive. Playing with shapes and just letting the ink flow. I start somewhere, and have no idea of what is going to happen. That way I make little worlds to wander in. Delightfull worlds where you can see all sorts of things. Can feel all sorts of things. Yes, everything is allowed. See, feel, anything, yes you may.

Workshop
Saturday 23-03-2024 Idger hosts a Intuitive drawing workshop. More information on this page.

Artist in Residence
During my Artist in Residence I will continue to play with the workshop-drawing. And figuring myself out via stories and shapes. During my Artist in Residence I give you a small insight behind the scenes. How delightful/tough/interesting/challenging these puzzles are who are in front of me. And at the same time how these works shape themselves. In a process of turning my brain of and let it just be (me).